Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,581-38,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042993
Mã NSX: RT0805WRC074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041996
Mã NSX: RT0805BRB0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042994
Mã NSX: RT0805WRC074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041997
Mã NSX: RT0805BRB0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042995
Mã NSX: RT0805WRC074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041998
Mã NSX: RT0805BRB0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042996
Mã NSX: RT0805WRC074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00041999
Mã NSX: RT0805BRB0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042997
Mã NSX: RT0805WRC074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042000
Mã NSX: RT0805BRB07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042998
Mã NSX: RT0805WRC074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042001
Mã NSX: RT0805BRB0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042999
Mã NSX: RT0805WRC074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042002
Mã NSX: RT0805BRB07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043000
Mã NSX: RT0805WRC074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042003
Mã NSX: RT0805BRB0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043001
Mã NSX: RT0805WRC074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042004
Mã NSX: RT0805BRB0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043002
Mã NSX: RT0805WRC07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042005
Mã NSX: RT0805BRB0737K4L

Số lượng / Giá