Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,601-38,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043003
Mã NSX: RT0805WRC07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042006
Mã NSX: RT0805BRB0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043004
Mã NSX: RT0805WRC0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042007
Mã NSX: RT0805BRB0737RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043005
Mã NSX: RT0805WRC0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042008
Mã NSX: RT0805BRB0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043006
Mã NSX: RT0805WRC0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042009
Mã NSX: RT0805BRB0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043007
Mã NSX: RT0805WRC0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042010
Mã NSX: RT0805BRB0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043008
Mã NSX: RT0805WRC07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042011
Mã NSX: RT0805BRB073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043009
Mã NSX: RT0805WRC0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042012
Mã NSX: RT0805BRB073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043010
Mã NSX: RT0805WRC0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042013
Mã NSX: RT0805BRB073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043011
Mã NSX: RT0805WRC07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042014
Mã NSX: RT0805BRB073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043012
Mã NSX: RT0805WRC0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042015
Mã NSX: RT0805BRB073K32L

Số lượng / Giá