Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,621-38,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043013
Mã NSX: RT0805WRC0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042016
Mã NSX: RT0805BRB073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043014
Mã NSX: RT0805WRC07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042017
Mã NSX: RT0805BRB073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043015
Mã NSX: RT0805WRC0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042018
Mã NSX: RT0805BRB073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043016
Mã NSX: RT0805WRC0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042019
Mã NSX: RT0805BRB073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043017
Mã NSX: RT0805WRC07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042020
Mã NSX: RT0805BRB073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043018
Mã NSX: RT0805WRC07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042021
Mã NSX: RT0805BRB073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043019
Mã NSX: RT0805WRC0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042022
Mã NSX: RT0805BRB073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043020
Mã NSX: RT0805WRC0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042023
Mã NSX: RT0805BRB073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043021
Mã NSX: RT0805WRC0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042024
Mã NSX: RT0805BRB073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043022
Mã NSX: RT0805WRC0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042025
Mã NSX: RT0805BRB073KL

Số lượng / Giá