Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,661-38,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043033
Mã NSX: RT0805WRC075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042036
Mã NSX: RT0805BRB07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043034
Mã NSX: RT0805WRC075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042037
Mã NSX: RT0805BRB07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043035
Mã NSX: RT0805WRC075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042038
Mã NSX: RT0805BRB07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043036
Mã NSX: RT0805WRC075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042039
Mã NSX: RT0805BRB07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043037
Mã NSX: RT0805WRC075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042040
Mã NSX: RT0805BRB0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043038
Mã NSX: RT0805WRC07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042041
Mã NSX: RT0805BRB0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043039
Mã NSX: RT0805WRC0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042042
Mã NSX: RT0805BRB07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043040
Mã NSX: RT0805WRC0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042043
Mã NSX: RT0805BRB0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043041
Mã NSX: RT0805WRC07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042044
Mã NSX: RT0805BRB07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043042
Mã NSX: RT0805WRC0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042045
Mã NSX: RT0805BRB07499RL

Số lượng / Giá