Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,701-38,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043053
Mã NSX: RT0805WRC07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042056
Mã NSX: RT0805BRB074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043054
Mã NSX: RT0805WRC0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042057
Mã NSX: RT0805BRB074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043055
Mã NSX: RT0805WRC0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042058
Mã NSX: RT0805BRB07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043056
Mã NSX: RT0805WRC07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042059
Mã NSX: RT0805BRB0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043057
Mã NSX: RT0805WRC07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042060
Mã NSX: RT0805BRB0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043058
Mã NSX: RT0805WRC0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042061
Mã NSX: RT0805BRB0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043059
Mã NSX: RT0805WRC0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042062
Mã NSX: RT0805BRB0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043060
Mã NSX: RT0805WRC0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042063
Mã NSX: RT0805BRB07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043061
Mã NSX: RT0805WRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042064
Mã NSX: RT0805BRB0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043062
Mã NSX: RT0805WRC07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042065
Mã NSX: RT0805BRB07549KL

Số lượng / Giá