Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,721-38,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043063
Mã NSX: RT0805WRC0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042066
Mã NSX: RT0805BRB0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043064
Mã NSX: RT0805WRC0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042067
Mã NSX: RT0805BRB07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043065
Mã NSX: RT0805WRC076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042068
Mã NSX: RT0805BRB07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043066
Mã NSX: RT0805WRC076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042069
Mã NSX: RT0805BRB07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043067
Mã NSX: RT0805WRC076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042070
Mã NSX: RT0805BRB07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043068
Mã NSX: RT0805WRC076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042071
Mã NSX: RT0805BRB0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043069
Mã NSX: RT0805WRC076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042072
Mã NSX: RT0805BRB0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043070
Mã NSX: RT0805WRC076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042073
Mã NSX: RT0805BRB0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043071
Mã NSX: RT0805WRC076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042074
Mã NSX: RT0805BRB0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043072
Mã NSX: RT0805WRC076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042075
Mã NSX: RT0805BRB07590RL

Số lượng / Giá