Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,741-38,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043073
Mã NSX: RT0805WRC076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042076
Mã NSX: RT0805BRB0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043074
Mã NSX: RT0805WRC07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042077
Mã NSX: RT0805BRB075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043075
Mã NSX: RT0805WRC0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042078
Mã NSX: RT0805BRB075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043076
Mã NSX: RT0805WRC0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042079
Mã NSX: RT0805BRB075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043077
Mã NSX: RT0805WRC07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042080
Mã NSX: RT0805BRB075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043078
Mã NSX: RT0805WRC0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042081
Mã NSX: RT0805BRB075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043079
Mã NSX: RT0805WRC0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042082
Mã NSX: RT0805BRB075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043080
Mã NSX: RT0805WRC07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042083
Mã NSX: RT0805BRB075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043081
Mã NSX: RT0805WRC0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042084
Mã NSX: RT0805BRB07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043082
Mã NSX: RT0805WRC0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042085
Mã NSX: RT0805BRB0760K4L

Số lượng / Giá