Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,761-38,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043083
Mã NSX: RT0805WRC07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042086
Mã NSX: RT0805BRB07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043084
Mã NSX: RT0805WRC0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042087
Mã NSX: RT0805BRB0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043085
Mã NSX: RT0805WRC0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042088
Mã NSX: RT0805BRB0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043086
Mã NSX: RT0805WRC07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042089
Mã NSX: RT0805BRB0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043087
Mã NSX: RT0805WRC0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042090
Mã NSX: RT0805BRB0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043088
Mã NSX: RT0805WRC0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042091
Mã NSX: RT0805BRB07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043089
Mã NSX: RT0805WRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042092
Mã NSX: RT0805BRB07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043090
Mã NSX: RT0805WRC077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042093
Mã NSX: RT0805BRB0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043091
Mã NSX: RT0805WRC077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042094
Mã NSX: RT0805BRB0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043092
Mã NSX: RT0805WRC077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042095
Mã NSX: RT0805BRB07665KL

Số lượng / Giá