Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,861-3,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 97.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005672
Mã NSX: RT0402FRE0797K6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 97.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005673
Mã NSX: RT0402FRE0797R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 9.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005674
Mã NSX: RT0402FRE079K09L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005675
Mã NSX: RT0402FRE079K1L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 9.31 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005676
Mã NSX: RT0402FRE079K31L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 9.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005677
Mã NSX: RT0402FRE079K53L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005678
Mã NSX: RT0402FRE079K76L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.71 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005679
Mã NSX: RT0402FRE072K71L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 481 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005680
Mã NSX: RT0402FRE07481RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 4.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005681
Mã NSX: RT0402FRE074K48L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005682
Mã NSX: RT0402FRE07768RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005683
Mã NSX: RT0402FRE0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 76.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005684
Mã NSX: RT0402FRE0776R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005685
Mã NSX: RT0402FRE077K68L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 80 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005686
Mã NSX: RT0402FRE0780RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005687
Mã NSX: AF0402FR-0710RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005688
Mã NSX: AF0402FR-071RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005689
Mã NSX: AF0402FR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 2.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005690
Mã NSX: AF0402FR-072R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.32 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005691
Mã NSX: AF0402FR-073R32L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204