Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,801-38,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043103
Mã NSX: RT0805WRC07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042106
Mã NSX: RT0805BRB076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043104
Mã NSX: RT0805WRC0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042107
Mã NSX: RT0805BRB076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043105
Mã NSX: RT0805WRC0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042108
Mã NSX: RT0805BRB076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043106
Mã NSX: RT0805WRC07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042109
Mã NSX: RT0805BRB076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043107
Mã NSX: RT0805WRC0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042110
Mã NSX: RT0805BRB076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043108
Mã NSX: RT0805WRC0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042111
Mã NSX: RT0805BRB076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043109
Mã NSX: RT0805WRC07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042112
Mã NSX: RT0805BRB076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043110
Mã NSX: RT0805WRC0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.89 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042113
Mã NSX: RT0805BRB076K89L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043111
Mã NSX: RT0805WRC0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042114
Mã NSX: RT0805BRB076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043112
Mã NSX: RT0805WRC078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042115
Mã NSX: RT0805BRB076K98L

Số lượng / Giá