Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,821-38,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043113
Mã NSX: RT0805WRC078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042116
Mã NSX: RT0805BRB07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043114
Mã NSX: RT0805WRC078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042117
Mã NSX: RT0805BRB0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043115
Mã NSX: RT0805WRC078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042118
Mã NSX: RT0805BRB0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043116
Mã NSX: RT0805WRC078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042119
Mã NSX: RT0805BRB07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043117
Mã NSX: RT0805WRC078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042120
Mã NSX: RT0805BRB0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043118
Mã NSX: RT0805WRC07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042121
Mã NSX: RT0805BRB07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043119
Mã NSX: RT0805WRC0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042122
Mã NSX: RT0805BRB0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043120
Mã NSX: RT0805WRC0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042123
Mã NSX: RT0805BRB0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043121
Mã NSX: RT0805WRC07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042124
Mã NSX: RT0805BRB077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043122
Mã NSX: RT0805WRC0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042125
Mã NSX: RT0805BRB077K32L

Số lượng / Giá