Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,901-38,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00043153
Mã NSX: PE0805DRF470R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042156
Mã NSX: RT0805BRB079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0805 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00043154
Mã NSX: PE0805DRF470R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042157
Mã NSX: RT0805BRB079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00043155
Mã NSX: PE0805DRF470R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042158
Mã NSX: RT0805BRB079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043156
Mã NSX: RT0805WRB07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042159
Mã NSX: RT0805BRB079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043157
Mã NSX: RT0805WRB0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042160
Mã NSX: RT0805BRB079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043158
Mã NSX: RT0805WRB07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042161
Mã NSX: RT0805WRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043159
Mã NSX: RT0805WRB0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042162
Mã NSX: RT0805WRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043160
Mã NSX: RT0805WRB07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042163
Mã NSX: RT0805WRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043161
Mã NSX: RT0805WRB0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042164
Mã NSX: RT0805WRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043162
Mã NSX: RT0805WRB07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042165
Mã NSX: RT0805WRE07191KL

Số lượng / Giá