Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,941-38,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043173
Mã NSX: RT0805WRB0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042176
Mã NSX: RT0805BRC07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043174
Mã NSX: RT0805WRB07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042177
Mã NSX: RT0805BRC0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043175
Mã NSX: RT0805WRB0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042178
Mã NSX: RT0805BRC0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043176
Mã NSX: RT0805WRB072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042179
Mã NSX: RT0805BRC0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043177
Mã NSX: RT0805WRB072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042180
Mã NSX: RT0805BRC0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043178
Mã NSX: RT0805WRB07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042181
Mã NSX: RT0805BRC07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043179
Mã NSX: RT0805WRB0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042182
Mã NSX: RT0805BRC0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043180
Mã NSX: RT0805WRB07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042183
Mã NSX: RT0805BRC0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043181
Mã NSX: RT0805WRB07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042184
Mã NSX: RT0805BRC0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043182
Mã NSX: RT0805WRB0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042185
Mã NSX: RT0805BRC07130RL

Số lượng / Giá