Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 38,961-38,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043183
Mã NSX: RT0805WRB07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042186
Mã NSX: RT0805BRC0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043184
Mã NSX: RT0805WRB0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042187
Mã NSX: RT0805BRC0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043185
Mã NSX: RT0805WRB073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042188
Mã NSX: RT0805BRC0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043186
Mã NSX: RT0805WRB07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042189
Mã NSX: RT0805BRC0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043187
Mã NSX: RT0805WRB0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042190
Mã NSX: RT0805BRC0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043188
Mã NSX: RT0805WRB07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042191
Mã NSX: RT0805BRC07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043189
Mã NSX: RT0805WRB0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042192
Mã NSX: RT0805BRC07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043190
Mã NSX: RT0805WRB074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042193
Mã NSX: RT0805BRC0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043191
Mã NSX: RT0805WRB07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042194
Mã NSX: RT0805BRC0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043192
Mã NSX: RT0805WRB0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00042195
Mã NSX: RT0805BRC07160KL

Số lượng / Giá