Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,041-39,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043227
Mã NSX: RT0805WRB0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044222
Mã NSX: AC0805FR-074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043228
Mã NSX: RT0805WRB0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044223
Mã NSX: AC0805FR-074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043229
Mã NSX: RT0805WRB0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044224
Mã NSX: AC0805FR-074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043230
Mã NSX: RT0805WRB0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044225
Mã NSX: AC0805FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043231
Mã NSX: RT0805WRB0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044226
Mã NSX: AC0805FR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043232
Mã NSX: RT0805WRB07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044227
Mã NSX: AC0805FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043233
Mã NSX: RT0805WRB07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044228
Mã NSX: AC0805FR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043234
Mã NSX: RT0805WRB07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044229
Mã NSX: AC0805FR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043235
Mã NSX: RT0805WRB07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044230
Mã NSX: AC0805FR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043236
Mã NSX: RT0805WRB07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044231
Mã NSX: AC0805FR-07523KL

Số lượng / Giá