Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,061-39,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043237
Mã NSX: RT0805WRB07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044232
Mã NSX: AC0805FR-07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043238
Mã NSX: RT0805WRB0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044233
Mã NSX: AC0805FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043239
Mã NSX: RT0805WRB0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044234
Mã NSX: AC0805FR-07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043240
Mã NSX: RT0805WRB0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044235
Mã NSX: AC0805FR-07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043241
Mã NSX: RT0805WRB0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044236
Mã NSX: AC0805FR-0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043242
Mã NSX: RT0805WRB0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044237
Mã NSX: AC0805FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043243
Mã NSX: RT0805WRB0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044238
Mã NSX: AC0805FR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043244
Mã NSX: RT0805WRB0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044239
Mã NSX: AC0805FR-07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043245
Mã NSX: RT0805WRB07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044240
Mã NSX: AC0805FR-0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043246
Mã NSX: RT0805WRB07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044241
Mã NSX: AC0805FR-0756R2L

Số lượng / Giá