Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,101-39,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043257
Mã NSX: RT0805WRB07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044252
Mã NSX: AC0805FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043258
Mã NSX: RT0805WRB07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044253
Mã NSX: AC0805FR-075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043259
Mã NSX: RT0805WRB07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044254
Mã NSX: AC0805FR-075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043260
Mã NSX: RT0805WRB0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044255
Mã NSX: AC0805FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043261
Mã NSX: RT0805WRB0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044256
Mã NSX: AC0805FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043262
Mã NSX: RT0805WRB0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044257
Mã NSX: AC0805FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043263
Mã NSX: RT0805WRB0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044258
Mã NSX: AC0805FR-07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043264
Mã NSX: RT0805WRB0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044259
Mã NSX: AC0805FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043265
Mã NSX: RT0805WRB0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044260
Mã NSX: AC0805FR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043266
Mã NSX: RT0805WRB07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044261
Mã NSX: AC0805FR-07619KL

Số lượng / Giá