Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,121-39,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043267
Mã NSX: RT0805WRB07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044262
Mã NSX: AC0805FR-07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043268
Mã NSX: RT0805WRB07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044263
Mã NSX: AC0805FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043269
Mã NSX: RT0805WRB07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044264
Mã NSX: AC0805FR-0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043270
Mã NSX: RT0805WRB0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044265
Mã NSX: AC0805FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043271
Mã NSX: RT0805WRB0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044266
Mã NSX: AC0805FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043272
Mã NSX: RT0805WRB0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044267
Mã NSX: AC0805FR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043273
Mã NSX: RT0805WRB0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044268
Mã NSX: AC0805FR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043274
Mã NSX: RT0805WRB0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044269
Mã NSX: AC0805FR-07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043275
Mã NSX: RT0805WRB07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044270
Mã NSX: AC0805FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043276
Mã NSX: RT0805WRB07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044271
Mã NSX: AC0805FR-0763K4L

Số lượng / Giá