Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,141-39,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043277
Mã NSX: RT0805WRB07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044272
Mã NSX: AC0805FR-0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043278
Mã NSX: RT0805WRB07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044273
Mã NSX: AC0805FR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043279
Mã NSX: RT0805WRB07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044274
Mã NSX: AC0805FR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043280
Mã NSX: RT0805WRB07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044275
Mã NSX: AC0805FR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043281
Mã NSX: RT0805WRB0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044276
Mã NSX: AC0805FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043282
Mã NSX: RT0805WRB0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044277
Mã NSX: AC0805FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043283
Mã NSX: RT0805WRB0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044278
Mã NSX: AC0805FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043284
Mã NSX: RT0805WRB0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044279
Mã NSX: AC0805FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043285
Mã NSX: RT0805WRB0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044280
Mã NSX: AC0805FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043286
Mã NSX: RT0805WRB0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044281
Mã NSX: AC0805FR-0768R1L

Số lượng / Giá