Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,161-39,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043287
Mã NSX: RT0805WRB0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044282
Mã NSX: AC0805FR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043288
Mã NSX: RT0805WRB07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044283
Mã NSX: AC0805FR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043289
Mã NSX: RT0805WRB07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044284
Mã NSX: AC0805FR-07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043290
Mã NSX: RT0805WRB07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044285
Mã NSX: AC0805FR-0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043291
Mã NSX: RT0805WRB07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044286
Mã NSX: AC0805FR-076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043292
Mã NSX: RT0805WRB0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044287
Mã NSX: AC0805FR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043293
Mã NSX: RT0805WRB0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044288
Mã NSX: AC0805FR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043294
Mã NSX: RT0805WRB0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044289
Mã NSX: AC0805FR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043295
Mã NSX: RT0805WRB0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044290
Mã NSX: AC0805FR-076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043296
Mã NSX: RT0805WRB07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044291
Mã NSX: AC0805FR-076K65L

Số lượng / Giá