Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,901-3,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005712
Mã NSX: RT0402DRE0713R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005713
Mã NSX: RT0402DRE0713RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005714
Mã NSX: RT0402DRE07140RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 143 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005715
Mã NSX: RT0402DRE07143RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005716
Mã NSX: RT0402DRE0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 14.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005717
Mã NSX: RT0402DRE0714R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 14.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005718
Mã NSX: RT0402DRE0714R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 14 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005719
Mã NSX: RT0402DRE0714RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 15.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005720
Mã NSX: RT0402DRE0715R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 15.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005721
Mã NSX: RT0402DRE0715R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005722
Mã NSX: RT0402DRE07160RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 169 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005723
Mã NSX: RT0402DRE07169RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005724
Mã NSX: RT0402DRE0716R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 16.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005725
Mã NSX: RT0402DRE0716R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 174 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005726
Mã NSX: RT0402DRE07174RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 178 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005727
Mã NSX: RT0402DRE07178RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005728
Mã NSX: RT0402DRE0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 17.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005729
Mã NSX: RT0402DRE0717R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005730
Mã NSX: RT0402DRE07182RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005731
Mã NSX: RT0402DRE07187RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204