Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,181-39,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043297
Mã NSX: RT0805WRB07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044292
Mã NSX: AC0805FR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043298
Mã NSX: RT0805WRB07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044293
Mã NSX: AC0805FR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043299
Mã NSX: RT0805WRB07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044294
Mã NSX: AC0805FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043300
Mã NSX: RT0805WRB0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044295
Mã NSX: AC0805FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043301
Mã NSX: RT0805WRB0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044296
Mã NSX: AC0805FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043302
Mã NSX: RT0805WRB0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044297
Mã NSX: AC0805FR-0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043303
Mã NSX: RT0805WRB0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044298
Mã NSX: AC0805FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043304
Mã NSX: RT0805WRB0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044299
Mã NSX: AC0805FR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043305
Mã NSX: RT0805WRB07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044300
Mã NSX: AC0805FR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043306
Mã NSX: RT0805WRB07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044301
Mã NSX: AC0805FR-07750KL

Số lượng / Giá