Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,301-39,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043357
Mã NSX: RT0805WRB0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044352
Mã NSX: AC0805FR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043358
Mã NSX: RT0805WRB0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044353
Mã NSX: AC0805JR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043359
Mã NSX: RT0805WRB07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044354
Mã NSX: AC0805JR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043360
Mã NSX: RT0805WRB07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044355
Mã NSX: AC0805JR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043361
Mã NSX: RT0805WRB0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044356
Mã NSX: AC0805JR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043362
Mã NSX: RT0805WRB0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044357
Mã NSX: AC0805JR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043363
Mã NSX: RT0805WRB0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044358
Mã NSX: AC0805JR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043364
Mã NSX: RT0805WRB0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044359
Mã NSX: AC0805JR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043365
Mã NSX: RT0805WRB0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044360
Mã NSX: AC0805JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043366
Mã NSX: RT0805WRB07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044361
Mã NSX: AC0805JR-073R3L

Số lượng / Giá