Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,321-39,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043367
Mã NSX: RT0805WRB0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044362
Mã NSX: AC0805JR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043368
Mã NSX: RT0805WRB0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044363
Mã NSX: AC0805JR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043369
Mã NSX: RT0805WRB07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044364
Mã NSX: AC0805JR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043370
Mã NSX: RT0805WRB07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044365
Mã NSX: AC0805JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043371
Mã NSX: RT0805WRB0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044366
Mã NSX: AC0805JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043372
Mã NSX: RT0805WRB0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044367
Mã NSX: AC0805JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043373
Mã NSX: RT0805WRB0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044368
Mã NSX: AC0805JR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043374
Mã NSX: RT0805WRB0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044369
Mã NSX: AC0805JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043375
Mã NSX: RT0805WRB07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044370
Mã NSX: AC0805JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043376
Mã NSX: RT0805WRB0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044371
Mã NSX: AC0805JR-078R2L

Số lượng / Giá