Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,341-39,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043377
Mã NSX: RT0805WRB0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044372
Mã NSX: AC0805JR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043378
Mã NSX: RT0805WRB0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044373
Mã NSX: RC0805JR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043379
Mã NSX: RT0805WRB07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044374
Mã NSX: RE0805FRE0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043380
Mã NSX: RT0805WRB07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044375
Mã NSX: RC0805FR-073R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043381
Mã NSX: RT0805WRB0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044376
Mã NSX: RC0805FR-073R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043382
Mã NSX: RT0805WRB0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044377
Mã NSX: RC0805FR-073R83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043383
Mã NSX: RT0805WRB0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044378
Mã NSX: RC0805FR-077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043384
Mã NSX: RT0805WRB07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044379
Mã NSX: RC0805FR-079R31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043385
Mã NSX: RT0805WRB0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044380
Mã NSX: RC0805FR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043386
Mã NSX: RT0805WRB0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044381
Mã NSX: RC0805FR-072R4L

Số lượng / Giá