Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,421-39,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043417
Mã NSX: RT0805WRB0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044412
Mã NSX: AC0805FR-078R66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043418
Mã NSX: RT0805WRB0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044413
Mã NSX: AC0805FR-079R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043419
Mã NSX: RT0805WRB07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044414
Mã NSX: AC0805FR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043420
Mã NSX: RT0805WRB07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044415
Mã NSX: AC0805FR-079R31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043421
Mã NSX: RT0805WRB0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044416
Mã NSX: AC0805FR-079R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043422
Mã NSX: RT0805WRB0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044417
Mã NSX: RC0805FR-071R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043423
Mã NSX: RT0805WRB0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044418
Mã NSX: RC0805FR-071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043424
Mã NSX: RT0805WRB0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044419
Mã NSX: RC0805FR-071R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043425
Mã NSX: RT0805WRB07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044420
Mã NSX: RC0805FR-071R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043426
Mã NSX: RT0805WRB0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044421
Mã NSX: RC0805FR-071R74L

Số lượng / Giá