Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,481-39,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043447
Mã NSX: RT0805WRB073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044442
Mã NSX: RC0805DR-0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043448
Mã NSX: RT0805WRB073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044443
Mã NSX: RC0805DR-0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043449
Mã NSX: RT0805WRB073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044444
Mã NSX: RC0805DR-0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043450
Mã NSX: RT0805WRB073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044445
Mã NSX: RC0805DR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043451
Mã NSX: RT0805WRB073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044446
Mã NSX: RC0805DR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043452
Mã NSX: RT0805WRB073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044447
Mã NSX: RC0805DR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043453
Mã NSX: RT0805WRB07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044448
Mã NSX: RC0805DR-07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043454
Mã NSX: RT0805WRB0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044449
Mã NSX: RC0805DR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043455
Mã NSX: RT0805WRB0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044450
Mã NSX: RC0805DR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043456
Mã NSX: RT0805WRB07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044451
Mã NSX: RC0805DR-07118KL

Số lượng / Giá