Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,501-39,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043457
Mã NSX: RT0805WRB0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044452
Mã NSX: RC0805DR-07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043458
Mã NSX: RT0805WRB0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044453
Mã NSX: RC0805DR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043459
Mã NSX: RT0805WRB07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044454
Mã NSX: RC0805DR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043460
Mã NSX: RT0805WRB0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044455
Mã NSX: RC0805DR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043461
Mã NSX: RT0805WRB0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044456
Mã NSX: RC0805DR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043462
Mã NSX: RT0805WRB07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044457
Mã NSX: RC0805DR-0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043463
Mã NSX: RT0805WRB0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044458
Mã NSX: RC0805DR-0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043464
Mã NSX: RT0805WRB0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044459
Mã NSX: RC0805DR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043465
Mã NSX: RT0805WRB0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044460
Mã NSX: RC0805DR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043466
Mã NSX: RT0805WRB07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044461
Mã NSX: RC0805DR-07120KL

Số lượng / Giá