Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,541-39,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043477
Mã NSX: RT0805WRB07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044472
Mã NSX: RC0805DR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043478
Mã NSX: RT0805WRB07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044473
Mã NSX: RC0805DR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043479
Mã NSX: RT0805WRB0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044474
Mã NSX: RC0805DR-0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043480
Mã NSX: RT0805WRB0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044475
Mã NSX: RC0805DR-0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043481
Mã NSX: RT0805WRB07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044476
Mã NSX: RC0805DR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043482
Mã NSX: RT0805WRB0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044477
Mã NSX: RC0805DR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043483
Mã NSX: RT0805WRB0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044478
Mã NSX: RC0805DR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043484
Mã NSX: RT0805WRB074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044479
Mã NSX: RC0805DR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043485
Mã NSX: RT0805WRB074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044480
Mã NSX: RC0805DR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043486
Mã NSX: RT0805WRB074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044481
Mã NSX: RC0805DR-07137KL

Số lượng / Giá