Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,621-39,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.76 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043517
Mã NSX: RT0805WRB075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044512
Mã NSX: RC0805DR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043518
Mã NSX: RT0805WRB075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044513
Mã NSX: RC0805DR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043519
Mã NSX: RT0805WRB07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044514
Mã NSX: RC0805DR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043520
Mã NSX: RT0805WRB0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044515
Mã NSX: RC0805DR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043521
Mã NSX: RT0805WRB0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044516
Mã NSX: RC0805DR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043522
Mã NSX: RT0805WRB07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044517
Mã NSX: RC0805DR-07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043523
Mã NSX: RT0805WRB0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044518
Mã NSX: RC0805DR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043524
Mã NSX: RT0805WRB0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044519
Mã NSX: RC0805DR-07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043525
Mã NSX: RT0805WRB07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044520
Mã NSX: RC0805DR-07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043526
Mã NSX: RT0805WRB0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044521
Mã NSX: RC0805DR-0716K2L

Số lượng / Giá