Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,641-39,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043527
Mã NSX: RT0805WRB0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044522
Mã NSX: RC0805DR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043528
Mã NSX: RT0805WRB07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044523
Mã NSX: RC0805DR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043529
Mã NSX: RT0805WRB0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044524
Mã NSX: RC0805DR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043530
Mã NSX: RT0805WRB0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044525
Mã NSX: RC0805DR-0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043531
Mã NSX: RT0805WRB07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044526
Mã NSX: RC0805DR-0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043532
Mã NSX: RT0805WRB0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044527
Mã NSX: RC0805DR-0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043533
Mã NSX: RT0805WRB0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044528
Mã NSX: RC0805DR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043534
Mã NSX: RT0805WRB07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044529
Mã NSX: RC0805DR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043535
Mã NSX: RT0805WRB0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044530
Mã NSX: RC0805DR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043536
Mã NSX: RT0805WRB0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044531
Mã NSX: RC0805DR-07178KL

Số lượng / Giá