Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,661-39,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043537
Mã NSX: RT0805WRB07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044532
Mã NSX: RC0805DR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043538
Mã NSX: RT0805WRB0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044533
Mã NSX: RC0805DR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043539
Mã NSX: RT0805WRB076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044534
Mã NSX: RC0805DR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043540
Mã NSX: RT0805WRB076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044535
Mã NSX: RC0805DR-0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043541
Mã NSX: RT0805WRB076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044536
Mã NSX: RC0805DR-0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043542
Mã NSX: RT0805WRB076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044537
Mã NSX: RC0805DR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043543
Mã NSX: RT0805WRB076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044538
Mã NSX: RC0805DR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043544
Mã NSX: RT0805WRB076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044539
Mã NSX: RC0805DR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043545
Mã NSX: RT0805WRB076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044540
Mã NSX: RC0805DR-07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043546
Mã NSX: RT0805WRB07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044541
Mã NSX: RC0805DR-07187KL

Số lượng / Giá