Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,681-39,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043547
Mã NSX: RT0805WRB0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044542
Mã NSX: RC0805DR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043548
Mã NSX: RT0805WRB0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044543
Mã NSX: RC0805DR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043549
Mã NSX: RT0805WRB07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044544
Mã NSX: RC0805DR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043550
Mã NSX: RT0805WRB0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044545
Mã NSX: RC0805DR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043551
Mã NSX: RT0805WRB0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044546
Mã NSX: RC0805DR-0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043552
Mã NSX: RT0805WRB07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044547
Mã NSX: RC0805DR-0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043553
Mã NSX: RT0805WRB0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044548
Mã NSX: RC0805DR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043554
Mã NSX: RT0805WRB0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044549
Mã NSX: RC0805DR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043555
Mã NSX: RT0805WRB07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044550
Mã NSX: RC0805DR-07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043556
Mã NSX: RT0805WRB0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044551
Mã NSX: RC0805DR-07196KL

Số lượng / Giá