Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,721-39,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043567
Mã NSX: RT0805WRB07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044562
Mã NSX: RC0805DR-071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043568
Mã NSX: RT0805WRB0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044563
Mã NSX: RC0805DR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043569
Mã NSX: RT0805WRB0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044564
Mã NSX: RC0805DR-071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043570
Mã NSX: RT0805WRB07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044565
Mã NSX: RC0805DR-071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043571
Mã NSX: RT0805WRB0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044566
Mã NSX: RC0805DR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043572
Mã NSX: RT0805WRB0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044567
Mã NSX: RC0805DR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043573
Mã NSX: RT0805WRB07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044568
Mã NSX: RC0805DR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043574
Mã NSX: RT0805WRB0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044569
Mã NSX: RC0805DR-071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043575
Mã NSX: RT0805WRB0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044570
Mã NSX: RC0805DR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043576
Mã NSX: RT0805WRB078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044571
Mã NSX: RC0805DR-071K43L

Số lượng / Giá