Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,741-39,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043577
Mã NSX: RT0805WRB078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044572
Mã NSX: RC0805DR-071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043578
Mã NSX: RT0805WRB078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044573
Mã NSX: RC0805DR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043579
Mã NSX: RT0805WRB078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044574
Mã NSX: RC0805DR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043580
Mã NSX: RT0805WRB078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044575
Mã NSX: RC0805DR-071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043581
Mã NSX: RT0805WRB07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044576
Mã NSX: RC0805DR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043582
Mã NSX: RT0805WRB0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044577
Mã NSX: RC0805DR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043583
Mã NSX: RT0805WRB0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044578
Mã NSX: RC0805DR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043584
Mã NSX: RT0805WRB0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044579
Mã NSX: RC0805DR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043585
Mã NSX: RT0805WRB07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044580
Mã NSX: RC0805DR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043586
Mã NSX: RT0805WRB0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044581
Mã NSX: RC0805DR-071K74L

Số lượng / Giá