Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,961-3,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005772
Mã NSX: RT0402DRE072K94L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005773
Mã NSX: RT0402DRE07309RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 30.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005774
Mã NSX: RT0402DRE0730R9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005775
Mã NSX: RT0402DRE0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005776
Mã NSX: RT0402DRE07324RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005777
Mã NSX: RT0402DRE0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005778
Mã NSX: RT0402DRE07332RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005779
Mã NSX: RT0402DRE0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005780
Mã NSX: RT0402DRE07340RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005781
Mã NSX: RT0402DRE0734KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005782
Mã NSX: RT0402DRE0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005783
Mã NSX: RT0402DRE0734RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005784
Mã NSX: RT0402DRE0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005785
Mã NSX: RT0402DRE07365RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005786
Mã NSX: RT0402DRE0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 37.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005787
Mã NSX: RT0402DRE0737K4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005788
Mã NSX: RT0402DRE07383RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005789
Mã NSX: RT0402DRE0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005790
Mã NSX: RT0402DRE07392RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005791
Mã NSX: RT0402DRE0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204