Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,801-39,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043607
Mã NSX: RT0805WRB0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044602
Mã NSX: RC0805DR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043608
Mã NSX: RT0805WRB073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044603
Mã NSX: RC0805DR-0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043609
Mã NSX: RT0805WRB073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044604
Mã NSX: RC0805DR-0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043610
Mã NSX: RT0805WRB073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044605
Mã NSX: RC0805DR-0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043611
Mã NSX: RT0805WRB074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044606
Mã NSX: RC0805DR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043612
Mã NSX: RT0805WRB075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044607
Mã NSX: RC0805DR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043613
Mã NSX: RT0805WRB075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044608
Mã NSX: RC0805DR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043614
Mã NSX: RT0805WRB0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044609
Mã NSX: RC0805DR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043615
Mã NSX: RT0805WRB076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044610
Mã NSX: RC0805DR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043616
Mã NSX: RT0805WRB071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044611
Mã NSX: RC0805DR-07226RL

Số lượng / Giá