Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,821-39,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043617
Mã NSX: RT0805WRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044612
Mã NSX: RC0805DR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043618
Mã NSX: RT0805WRB0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044613
Mã NSX: RC0805DR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043619
Mã NSX: RT0805WRB072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044614
Mã NSX: RC0805DR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043620
Mã NSX: RT0805WRB072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044615
Mã NSX: RC0805DR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043621
Mã NSX: RT0805WRB07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044616
Mã NSX: RC0805DR-0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043622
Mã NSX: RT0805WRB0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044617
Mã NSX: RC0805DR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043623
Mã NSX: RT0805WRB074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044618
Mã NSX: RC0805DR-07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043624
Mã NSX: RT0805WRB0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044619
Mã NSX: RC0805DR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043625
Mã NSX: RT0805WRB075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044620
Mã NSX: RC0805DR-07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.05% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043626
Mã NSX: RT0805WRB075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044621
Mã NSX: RC0805DR-07237RL

Số lượng / Giá