Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,861-39,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043637
Mã NSX: RC0805FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044632
Mã NSX: RC0805DR-0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043638
Mã NSX: RC0805FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044633
Mã NSX: RC0805DR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043639
Mã NSX: RC0805FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044634
Mã NSX: RC0805DR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043640
Mã NSX: RC0805FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044635
Mã NSX: RC0805DR-0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043641
Mã NSX: RC0805FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044636
Mã NSX: RC0805DR-0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043642
Mã NSX: RC0805FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044637
Mã NSX: RC0805DR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043643
Mã NSX: RC0805FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044638
Mã NSX: RC0805DR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043644
Mã NSX: RC0805FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044639
Mã NSX: RC0805DR-07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043645
Mã NSX: RC0805FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044640
Mã NSX: RC0805DR-0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043646
Mã NSX: RC0805FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044641
Mã NSX: RC0805DR-0725R5L

Số lượng / Giá