Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,921-39,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043667
Mã NSX: AC0805JR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044662
Mã NSX: RC0805DR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043668
Mã NSX: AC0805JR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044663
Mã NSX: RC0805DR-0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043669
Mã NSX: AC0805JR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044664
Mã NSX: RC0805DR-0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043670
Mã NSX: AC0805JR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044665
Mã NSX: RC0805DR-0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043671
Mã NSX: AC0805JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044666
Mã NSX: RC0805DR-07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043672
Mã NSX: AC0805JR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044667
Mã NSX: RC0805DR-07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043673
Mã NSX: AC0805JR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044668
Mã NSX: RC0805DR-0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043674
Mã NSX: AC0805JR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044669
Mã NSX: RC0805DR-0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043675
Mã NSX: AC0805JR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044670
Mã NSX: RC0805DR-072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043676
Mã NSX: AC0805JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044671
Mã NSX: RC0805DR-072K15L

Số lượng / Giá