Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,941-39,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043677
Mã NSX: AC0805JR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044672
Mã NSX: RC0805DR-072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043678
Mã NSX: AC0805JR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044673
Mã NSX: RC0805DR-072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043679
Mã NSX: AC0805JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044674
Mã NSX: RC0805DR-072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043680
Mã NSX: AC0805JR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044675
Mã NSX: RC0805DR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043681
Mã NSX: AC0805JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044676
Mã NSX: RC0805DR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043682
Mã NSX: AC0805JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044677
Mã NSX: RC0805DR-072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043683
Mã NSX: AC0805JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044678
Mã NSX: RC0805DR-072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043684
Mã NSX: AC0805JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044679
Mã NSX: RC0805DR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043685
Mã NSX: AC0805JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044680
Mã NSX: RC0805DR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043686
Mã NSX: AC0805JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044681
Mã NSX: RC0805DR-072K55L

Số lượng / Giá