Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 39,961-39,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043687
Mã NSX: AC0805JR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044682
Mã NSX: RC0805DR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043688
Mã NSX: AC0805JR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044683
Mã NSX: RC0805DR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043689
Mã NSX: AC0805JR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044684
Mã NSX: RC0805DR-072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043690
Mã NSX: AC0805JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044685
Mã NSX: RC0805DR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043691
Mã NSX: AC0805JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044686
Mã NSX: RC0805DR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043692
Mã NSX: AC0805JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044687
Mã NSX: RC0805DR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043693
Mã NSX: AC0805JR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044688
Mã NSX: RC0805DR-072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043694
Mã NSX: AC0805JR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044689
Mã NSX: RC0805DR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043695
Mã NSX: AC0805JR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044690
Mã NSX: RC0805DR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043696
Mã NSX: AC0805JR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044691
Mã NSX: RC0805DR-07300KL

Số lượng / Giá