Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21-40 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000033
Mã NSX: RC0402JR-0747KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000035
Mã NSX: RC0402JR-07330RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000039
Mã NSX: RC0402JR-071ML

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000041
Mã NSX: RC0402FR-0710KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000043
Mã NSX: RC0402FR-071KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000045
Mã NSX: RC0402FR-07100KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000047
Mã NSX: RC0402FR-07100RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000049
Mã NSX: RC0402FR-0722RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000051
Mã NSX: RC0402FR-074K7L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000053
Mã NSX: RC0402FR-0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000055
Mã NSX: RC0402FR-071ML

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000057
Mã NSX: RC0402FR-072K2L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000059
Mã NSX: RC0402FR-073K3L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000061
Mã NSX: RC0402FR-072KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000063
Mã NSX: RC0402FR-0747KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000065
Mã NSX: RC0402FR-071K5L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000067
Mã NSX: RC0402FR-0720KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000069
Mã NSX: RC0402FR-0724K9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000071
Mã NSX: RC0402FR-07150RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000073
Mã NSX: RC0402FR-0733RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39