Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 381-400 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000759
Mã NSX: RC0402FR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000761
Mã NSX: RC0402FR-072K21L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000763
Mã NSX: RC0402FR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000765
Mã NSX: RC0402FR-076K49L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000767
Mã NSX: RC0402FR-0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000769
Mã NSX: RC0402FR-0782KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 475 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000771
Mã NSX: RC0402FR-07475RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000773
Mã NSX: RC0402FR-07820RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000775
Mã NSX: RC0402FR-076K04L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000777
Mã NSX: RC0402FR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000779
Mã NSX: RC0402FR-0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000781
Mã NSX: RC0402FR-0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000783
Mã NSX: RC0402FR-071K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000785
Mã NSX: RC0402FR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000787
Mã NSX: RC0402FR-076K81L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.3 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000789
Mã NSX: RC0402FR-073M3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000791
Mã NSX: RC0402FR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000793
Mã NSX: RC0402FR-0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000795
Mã NSX: RC0402FR-0790K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000797
Mã NSX: RC0402FR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44