Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 3,981-4,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005792
Mã NSX: RT0402DRE073K24L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005793
Mã NSX: RT0402DRE073K48L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005794
Mã NSX: RT0402DRE073K92L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 42.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005795
Mã NSX: RT0402DRE0742R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005796
Mã NSX: RT0402DRE07432RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 43.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005797
Mã NSX: RT0402DRE0743R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 43 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005798
Mã NSX: RT0402DRE0743RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 44.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005799
Mã NSX: RT0402DRE0744R2L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 45.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005800
Mã NSX: RT0402DRE0745R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 464 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005801
Mã NSX: RT0402DRE07464RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 46.4 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005802
Mã NSX: RT0402DRE0746R4L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 48.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005803
Mã NSX: RT0402DRE0748R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005804
Mã NSX: RT0402DRE074K53L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005805
Mã NSX: RT0402DRE07511RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005806
Mã NSX: RT0402DRE07523RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005807
Mã NSX: RT0402DRE0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 52.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005808
Mã NSX: RT0402DRE0752R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005809
Mã NSX: RT0402DRE0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005810
Mã NSX: RT0402DRE07549RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005811
Mã NSX: RT0402DRE0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204