Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,041-40,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043727
Mã NSX: AC0805JR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044722
Mã NSX: RC0805DR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043728
Mã NSX: AC0805JR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044723
Mã NSX: RC0805DR-0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043729
Mã NSX: AC0805JR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044724
Mã NSX: RC0805DR-0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043730
Mã NSX: AC0805JR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044725
Mã NSX: RC0805DR-0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043731
Mã NSX: AC0805JR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044726
Mã NSX: RC0805DR-0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043732
Mã NSX: AC0805JR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044727
Mã NSX: RC0805DR-07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043733
Mã NSX: AC0805JR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044728
Mã NSX: RC0805DR-07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043734
Mã NSX: AC0805JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044729
Mã NSX: RC0805DR-0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043735
Mã NSX: AC0805JR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044730
Mã NSX: RC0805DR-0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043736
Mã NSX: AC0805JR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044731
Mã NSX: RC0805DR-07360KL

Số lượng / Giá