Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,061-40,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043737
Mã NSX: AC0805JR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044732
Mã NSX: RC0805DR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043738
Mã NSX: AC0805JR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044733
Mã NSX: RC0805DR-07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043739
Mã NSX: AC0805JR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044734
Mã NSX: RC0805DR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043740
Mã NSX: AC0805JR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044735
Mã NSX: RC0805DR-0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043741
Mã NSX: AC0805JR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044736
Mã NSX: RC0805DR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043742
Mã NSX: AC0805JR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044737
Mã NSX: RC0805DR-0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043743
Mã NSX: AC0805JR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044738
Mã NSX: RC0805DR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043744
Mã NSX: RE0805FRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044739
Mã NSX: RC0805DR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043745
Mã NSX: RE0805FRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044740
Mã NSX: RC0805DR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043746
Mã NSX: RE0805FRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044741
Mã NSX: RC0805DR-0737K4L

Số lượng / Giá