Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,101-40,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043757
Mã NSX: RE0805FRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044752
Mã NSX: RC0805DR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043758
Mã NSX: RE0805FRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044753
Mã NSX: RC0805DR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043759
Mã NSX: RE0805FRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044754
Mã NSX: RC0805DR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043760
Mã NSX: RE0805FRE0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044755
Mã NSX: RC0805DR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043761
Mã NSX: RE0805FRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044756
Mã NSX: RC0805DR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043762
Mã NSX: RE0805FRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044757
Mã NSX: RC0805DR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043763
Mã NSX: RE0805FRE07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044758
Mã NSX: RC0805DR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043764
Mã NSX: RE0805FRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044759
Mã NSX: RC0805DR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043765
Mã NSX: RE0805FRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044760
Mã NSX: RC0805DR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043766
Mã NSX: RE0805FRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044761
Mã NSX: RC0805DR-073K48L

Số lượng / Giá