Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,141-40,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043777
Mã NSX: RE0805FRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044772
Mã NSX: RC0805DR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043778
Mã NSX: RE0805FRE07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044773
Mã NSX: RC0805DR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043779
Mã NSX: RE0805FRE07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044774
Mã NSX: RC0805DR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043780
Mã NSX: RE0805FRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044775
Mã NSX: RC0805DR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043781
Mã NSX: RE0805FRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044776
Mã NSX: RC0805DR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043782
Mã NSX: RE0805FRE0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044777
Mã NSX: RC0805DR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043783
Mã NSX: RE0805FRE07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044778
Mã NSX: RC0805DR-0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043784
Mã NSX: RE0805FRE07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044779
Mã NSX: RC0805DR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043785
Mã NSX: RE0805FRE0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044780
Mã NSX: RC0805DR-07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043786
Mã NSX: RE0805FRE0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044781
Mã NSX: RC0805DR-0742K2L

Số lượng / Giá