Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,161-40,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043787
Mã NSX: RE0805FRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044782
Mã NSX: RC0805DR-0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043788
Mã NSX: RE0805FRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044783
Mã NSX: RC0805DR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043789
Mã NSX: RE0805FRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044784
Mã NSX: RC0805DR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043790
Mã NSX: RE0805FRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044785
Mã NSX: RC0805DR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043791
Mã NSX: RE0805FRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044786
Mã NSX: RC0805DR-07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043792
Mã NSX: RE0805FRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044787
Mã NSX: RC0805DR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043793
Mã NSX: RE0805FRE071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044788
Mã NSX: RC0805DR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043794
Mã NSX: RE0805FRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044789
Mã NSX: RC0805DR-0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043795
Mã NSX: RE0805FRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044790
Mã NSX: RC0805DR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043796
Mã NSX: RE0805FRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044791
Mã NSX: RC0805DR-07442KL

Số lượng / Giá